aula d


recursos educativos Aula Mentor es un programa de formación abierta, flexible y a través de Internet dirigida a personas adultas que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales.

educatius Aula d'estudi Aula d'estudi Espai adreçat a persones majors de 16 anys que busquen un ambient tranquil per a estudiar.

Educació > AULA D'ADULTS L'Aprenentatge no té edat Abrera compta amb una Aula d'Adults Municipal.

Aula Virtual és l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge de l'UJI.

Dóna suport complementari a les classes presencials i permet també realitzar cursos totalment a distància.

Servizio Lavori d'Aula Assiste la Presidenza durante le sedute dell'Assemblea.

aula d Comunidades de docentes que comparten experiencia y recursos para el uso de Internet en el aula.

Curs Arpa Arpa històrica (Proposta Arpes històriques) Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat Reserva (ASSIMUT) Cal reserva A302 Arpa (R) L'aula d'arpa està equipada amb dues arpes.

Curs Orgue Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat Reserva (ASSIMUT) Cal reserva A311 Orgue (R) L'Aula d'orgue està equipada amb un orgue d'estudi, un harmònium i un piano de cua.

de aula, a pesar de que este blog nació como portafolio docente.

Destacar algún aspecto anecdótico o circunstancial.

Comunidades de docentes que comparten experiencia y recursos para el uso de Internet en el aula.